Pracownia psychologiczna


Poznaj moje metody pracy
O mnie
Moje doświadczenia obejmują przede wszystkim pracę terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pracę z osobami w kryzysie, a także diagnostykę psychologiczną.
Odkąd pamiętam moje zainteresowania skupiały się wokół wsparcia psychologicznego i profesjonalnej pomocy dla osób, które znalazły się w trudnej, obciążającej sytuacji życiowej.
Stąd właśnie decyzja o wyborze kierunku studiów i dalszej ścieżki kształcenia.